RUCK
Under produksjon

Porsche Center Bergen

Produsent: Knut Steen Rakner / Ruck.no
Produksjon: Timelapse video

Oppdragsfilm

Nye Porsche Center Bergen vil bestå av en hovedetasje og kjeller under hele bygget. Totalarealet utgjør 3.710 kvadratmeter, i tillegg til en mezzanin på 594 kvadratmeter.

Bygget skal varmes opp via et fjernvarmeanlegg. Det vil få et grønt tak med solceller. På deler av uteareal legges det gressarmeringsstein.

Før byggestart skal eksisterende bygg rives. Oppstart av rivearbeider blir våren 2021. Bygget ferdigstilles i løpet av førstekvartal 2022. Kontrakten er en totalentreprise og har en totalramme på cirka 100 millioner kroner.

Illustrasjon: Pilot Arkitekter

Video: Egen

Kunde: Htb