Porsche Center Bergen

Timelapse video – prosjekt

Valg av plassering av timelapse/web-kamera – Min konklusjon nederst.

Her er et oversiktsbilde av området med 2 foreslåtte plasseringer av kamera:

Jeg har sett på området og tatt fotos fra begge vinkler (Alt1 og Alt2), men fra bakkenivå. Høyden er derfor ikke korrekt;

Foto tatt fra Alt 1
Her blir vi utfordret av en reklamesøyle med logoer fra Coop, Leos Lekeland, Tesla m.m. som vil prege alle videoklippene.
OBS! Bildet er tatt på bakkenivå og er derfor unøyaktig.
Foto tatt fra Alt 2
Her blir vi utfordret av en steinknaus, men den forsvinner gjerne?
OBS! Bildet er tatt på bakkenivå og er derfor unøyaktig.

Min konklusjon er at vi bør plassere kameraet på taket til Alt 2.