RUCK
Under produksjon

Det nye fylkesbygget

Produsent: Knut Steen Rakner / Ruck.no
Produksjon: Timelapse video

Oppdragsfilm

Fylkeshuset i Bergen vil vere innflyttingsklart i starten av 2023. Det blir eit topp moderne, berekraftig, fleksibelt og ope hus. Vi har no lokale til leige i det nye fylkeshuset; 6060 m2 kontorareal i Nordre tårn og fire næringslokale på gateplan.


Video: Egen

Kunde: LAB Entrepenør